ATG och Svenska Spel redovisar ökning av lönsamheten

Det svenskägda spelbolaget ATG redovisar en imponerande ökning av sitt rörelseresultat för det tredje kvartalet – trots en stagnerande marknad överlag. Även statligt ägda Svenska Spel uppvisar ett starkt resultat.

atg ökar omsättning och vinst

Näst högsta ökningen någonsin för ATG

I en färsk uppdatering under gårdagen för det tredje kvartalet 2023 meddelar spelbolaget ATG att nettoomsättningen ökade med 4,5% och uppgick till 1,35 miljarder kronor, jämfört med förra årets 1,29 miljarder kronor.

Q3-2023 – Aktiebolaget Trav & Galopp:

  • Nettoomsättning: 1536 Mkr (+3%)
  • Rörelseresultat: 497 Mkr (+13,7%)
  • Rörelsemarginal: 32,4%
  • Nettoresultat: 493 Mkr vinst (+14,1%)

Denna siffra utgör den näst högsta någonsin för ett tredje kvartal i ATG:s historia, trots den svenska marknadens trögstartade inledning av året. Siffrorna i tabellen ovanför är jämförda med samma period förra året.

Så här säger ATG:s VD Hasse Lord Skarplöth om situationen:

”Vi ökar intäkterna. Nettospelsintäkterna i det tredje kvartalet är historiskt sett våra näst högsta. Och vi sänker kostnaderna. Men konjunkturen framåt är fortfarande ett orosmoln.”

Resultatet efter skatt landade på 493 miljoner kronor i vinst. En imponerande ökning på 14.1% totalt och öven om spel i affärer minskar totalt sett så är det en väntad utveckling då fler och fler spelare väljer digitalt tjänster istället för att besöka ombud.

Främst casinospel som ökar

Casinospel var överlägset den sektor med störst tillväxt, även om det är ATG:s minsta segment. Som bekant är det främst hästsport och betting på andra sporter fokuset ligger hos företaget, och då måste det vara otroligt glädjande att casinospel ökade med hela 24,2% Q3 2023. Det uppgick till 169 miljoner kronor i ren vinst. Detta är trots den starka konkurrens som numera finns från de utländska casinon som breder ut sig och tar andelar.

Mer besvärande, men absolut helt väntat, är att ATG:s försäljningsverksamhet på ombud föll med 23,3% till 154 miljoner kronor. Däremot fortsatte den betydligt större digitala kanalen att växa. Nettoomsättningen från digitala spel ökade med 9,7% och nådde 1,20 miljarder kronor.

Även Svenska Spel går framåt

Det är inte bara ATG som går bra trots ekonomiska bekymmer för spelare. Även Svenska Spel kan redovisa ett imponerande Q3 jämfört med år 2022. Resultatet efter skatt landade på 578 miljoner kronor i vinst. Så här ser det totala resultatet ut för det statliga spelbolaget i tredje kvartalet jämfört med samma period under föregående år:

Q3-2023 – Svenska Spel AB:

  • Nettoomsättning: 1410 Mkr (+0,1%)
  • Rörelseresultat: 686 Mkr (+0,7%)
  • Rörelsemarginal: 48,7%
  • Nettoresultat: 578 Mkr (+6,3%)

Våra tankar

Våra tankar kring dessa rapporter är att spelbolagen verkar lyckas galant med att balansera tillväxt med ekonomisk oro. I ljuset av den senaste uppdateringen från ATG och Svenska Spel ser vi en intressant utveckling på spelmarknaden. Trots tidigare och fortfarande bestående ekonomiska bekymmer för spelare överlag i och med världssituationen så fortsätter branschen att blomstra, vilket tyder på att så även sker på marknaden för casinon utan svensk spellicens.

”Marknaden för casino och betting fortsätter att öka – trots den ekonomiska situationen.”

ATG rapporterar den näst högsta ökningen någonsin under ett tredje kvartal och Svenska Spel fortsätter att gå starkt framåt. Därmed så är det svårt att rikta våra tankar på något annat än att det ser ut som spelmarknaden fortsätter att växa. Branschen verkar helt enkelt immun mot lågkonjuktur.

Profile portrait of the author
Författare Senior Content Writer

Max Dahlquist är en expert i ämnet online casino med över 10 års erfarenhet. Han började för flera år sedan som content writer på ett medelstort casino och har sedan 2020 arbetat själv med att jämföra online casinon med fokus på casino utan svensk licens.